SLP 50 BOOSTER

SLP 50/KP är sprängkapselkänsligt sprängämne, bestående av emulsionssprängämne av typen Kimulux 42 samt en förstärkarladdning på 25 g sprängdeg (KP), levererat i rörladdningar i dimensionen 50 x 260 mm. Produkternas huvudsakliga användningsområde är som primer vid uppåtriktad laddning i håldiametrar från 50 till 115 mm. Lägsta rekommenderade temperatur är -15C.  Produkten är lämplig för användning…

KEMIITTI 610

Kemiitti 610 är ett emulsionssprängämne med ammoniumnitratprillor (10–30 %) som tillsats som måste känsliggöras kemiskt från emulsionsmatrisen vid laddningsstället och som vid laddningsstället pumpas rakt in i borrhålet med hjälp av en slang. Produkten känsliggörs i borrhålet till ett helt färdigt sprängämne inom 10 till 30 minuter efter laddning. Kemiitti 610 är lämplig för alla…

KEMIITTI 510

Kemiitti 510 är ett emulsionssprängämne med ammoniumnitratprillor (0–30 %) som tillsats som måste känsliggöras kemiskt från emulsionsmatrisen vid laddningsstället. Produkten tillverkas i ett laddningsfordon som transporterar råvarorna och blandar dem vid laddningsplatsen. Efter blandning av produkten pumpas produkten direkt in i borrhålet med hjälp av en slang, där den känsliggörs till ett helt färdigt sprängämne…

FIREX M

Elsprängkapslarna Firex M (III/VA) tillverkas av MAXAM Europe, S.A. i fabriken i Spanien. Det är viktigt att vid användningen av Firex M -elsprängkapslar beakta att ledningarnas färger avviker från färgerna på Firex A: I Firex M -sprängkapslarna är den ena ledningen grön och den andra gul. Firex M-sprängkapslar får inte användas i samma krets som…

RIONEL F

RIONEL F MS -serien avsedd att användas som borrhålssprängkapsel i vanliga sprängningssituationer. RIONEL F MS tillverkas i en rad olika fördröjningstider. Vid användning i kombination med RIONEL F SCX kopplingsblock erbjuder produkten en mängd olika alternativ för initieringssekvenser. RIONEL F MS ger en mycket exakt fördröjning som minskar risken för tidsöverlappning. The RIONEL F LP…

DaveyTronic SP

Det digitala tändsystemet DaveyTronic® SP inkluderar en uppsättning med tre slitstarka enhetstyper: 1 handhållen fjärrutlösare (DRB) som hanterar test- och eldgivningsproceduren och fjärrkommunicerar med varje sprängkapsel 2 programmeringsenheter (PU) som identifierar och genomför diagnostiska tester på varje sprängkapsel på pallen och fastställer fördröjningstider 1 kompakt skjutapparat (DBD) som kommunicerar trådlöst med anvisningarna från fjärrskjutningsapparaten och…

DaveyTronic® OP/OPW

Tändsystemet DaveyTronic® OP/OPW omfattar ett set med tre slitstarka enhetstyper: 1 handhållen fjärrutlösare (DRB) som hanterar test- och eldgivningsproceduren och fjärrkommunicerar med varje sprängkapsel 1 programmeringsenheter (PU) som identifierar och genomför diagnostiska tester på varje sprängkapsel på pallen och fastställer fördröjningstider 1 kompakt skjutapparat (DBD)* som kommunicerar trådlöst med fjärrskjutningsapparaten och ger specificerad energi till…

DaveyTronic®UG

Det säkraste och mest avancerade elektroniska initieringssystemet vid produktion under jord:  Det elektroniska tändsystemet DaveyTronic®UG har utvecklats med den samlade expertisen och de fälttestade erfarenheterna från världens mest avancerade elektroniska tändsystem: DaveyTronic®SP. Med expertisen från Davey Bickford-implementeringsteamet och Enaex Mining Technical Solutions-teamet kommer DaveyTronic®UG-systemet förändra sättet ni spränger i er underjordsverksamhet. Välkommen till er framtid!…

Exel™ Connectadet™ SL

Exel™ Connectadet™ SL är ett icke-elektriskt kopplings-block som har utvecklats för största möjliga flexibilitet vid pallsprängning. Alla borrhål i en salva laddas med spräng-kapslar med samma fördröjningstid. Tändföljden byggs därefter upp på ytan med hjälp av de fördröjningar som finns i kopplingsblocken. Exel™ Connectadet™ SL finns med åtta olika fördröjningstider, från 0 till 176 ms. Exel™ Connectadet™ SL kan användas till…

AUSTIN SHOCKSTAR SURFACE

Shock*Star är ett tändningssystem utan el (shock tube system) som är tillverkad av Austin Detonator, och har funnits på marknaden sedan år 1993. Tack vare en lång produktutveckling är den ett tryggt, precist och säkert sprängkapselsystem. Tändsystemet består av Shockstar MS-sprängkapslar och Shockstar Surface-kopplingar som används på fältytan. Shock*Star MS- finns tillgänglig med 31 olika…