ANFO, ANFO 800, ANFO WR och ANFO UP-HOLE

ANFO-produkter bygger på en blandning av prillat ammoniumnitrat (AN) och brännolja (FO). ANFO blandat med särskilda tillsatser kan lämpa sig för tillämpningar där vattenbeständighet eller vidhäftning till uppåtgående hål krävs.

ANFO är bulksprängämnen som används som pipladdning vid sprängning både ovan och under jord. Det finns fyra olika typer av ANFO som passar en mängd olika förhållanden och tillämpningar.

  • ANFO är avsett för laddning i torra borrhål. Denna produkt är inte vattentät vilket gör den olämplig för våta borrhål.
  • ANFO 800 är mindre tät än konventionell ANFO, vilket också medför en mindre laddningskoncentration.
  • ANFO WR (AHTI-ANFO) är relativt fukttålig. ANFO WR kan laddas i våta hål efter att vattnet har pumpats ut.
  • ANFO UP-HOLE (PITO-ANFO) är speciellt utformat för laddning av uppåtgående hål.
Säkerhetsdatablad, ANFO UP-HOLE