Laddservice

Vi erbjuder laddservice som kan bokas från våra servicestationer över hela Sverige. Servicen kan beställas stationsvis beroende på våra tillgängliga resurser, både för enstaka behov eller med ett separat avtal för långsiktiga projekt.

Laddservice kan innehålla till exempel följande uppgifter:

 • Bära sprängämnen till laddningsplatsen
 • Applicera förfyllningen
 • Applicera bottenladdning
 • Koppling av salva, efter instruktioner från sprängarbas
 • Fungera som skjutvakt i enlighet med instruktionerna från sprängningsledaren eller laddaren
 • Sortering och förpackning av produkter som sänts i retur från kund
 • Hantering och bortskaffande av returnerade sprängämnen från kund
Michael Hampusson
Regionchef, syd +46 702 673 671 Skicka e-post »
Daniel Forsgärde
Regionchef, norr +46 730 251 672 Skicka e-post »

Om det finns ett behov av en bredare tjänst relaterad till laddning är detta så kallat ”Annat krävande laddningsarbete”. I det här fallet görs ett separat skriftligt ”Laddservice” -avtal. I det här fallet kan tjänsten till och med omfatta arbete som motsvarar ”sprängarbasuppgifter” på arbetsplatsen, såsom fältets laddningsplan, laddning och sprängning.

Laddservice kan beställas endast då sprängämnen som används är tillverkade eller importerade av oss.

Stödtjänster finns också. Dessa inkluderar exempelvis:

 • Mottagande och hantering av varor som returneras
 • Leverans av produkter å kundens vägnar
 • Annat arbete relaterat till kundhantering
 • Stödtjänster för Track & Trace-system

Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din arbetsplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi känner också i detalj till tillståndsfrågorna.

Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats. Få svar på dina frågor med ett telefonsamtal!