LADDSERVICE

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom brytningsarbeten under hela projektets livscykel, från planeringsstadiet till arbetet med bortskaffande av oanvända sprängämnen.

Vi erbjuder laddservice som en tjänst åt våra kunder, vilka kan bokas från våra servicestationer över hela landet. Service kan beställas stationsvis beroende på våra tillgängliga resurser både för enstaka behov och med ett separat avtal för långsiktiga projekt.

Laddservice kan innehålla t.ex. följande uppgifter:

  • Bära sprängämnen till laddningsplatsen
  • Applicera förfyllningen
  • Applicera bottenladdning
  • Koppling av salva, efter instrutioner från sprängarbas
  • Fungerar som skjutvakt i enlighet med instruktionerna från sprängningsledaren eller Laddaren
  • Sortering och förpackning av returnerade produkter på kundens vägnar
  • Hantering och bortskaffande av sprängämnen som returneras från kunden
Ola Sällström
Säljansvarig

Om det finns ett behov av en bredare tjänst relaterad till laddning är detta ”Annat krävande laddningsarbete”. I det här fallet görs ett separat skriftligt ”Laddservice” -avtal. I det här fallet kan tjänsten till och med omfatta arbete som motsvarar ”Sprängarbas uppgifter” på arbetsplatsen, såsom fältets laddningsplan, laddning och sprängning.

Laddservice kan beställas endast då sprängämnen som används är tillverkade eller importerade av oss.

Stödtjänster finns också. Dessa inkluderar t.ex. :

Kontakta oss >>

Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din arbetsplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi känner också i detalj till tillståndsfrågorna.

Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats. Få svar på dina frågor med ett telefonsamtal!