Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din arbetsplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi känner också i detalj till tillståndsfrågorna.

Transporttjänster tillhandahålls av alla våra servicestationer. Det omfattande stationsnätet täcker hela landet och garanterar att våra tjänster är nära kunden och tillgängliga på kort varsel överallt i Sverige. Vid behov hämtar vår transporttjänst också sprängämnen från byggarbetsplatser till våra lagringsutrymmen för lagring.

Vi har en bred och mångsidig utrustning till vårt förfogande, särskilt utformad för transport av sprängämnen och med hänsyn till gällande säkerhetsrelaterade föreskrifter och lagar.

Större leveranser ordnas också flexibelt genom våra goda samarbetspartners.

Ola Sällström
Säljansvarig

Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats. Få svar på dina frågor med ett telefonsamtal!

Laddservice

Vi erbjuder laddservice som en tjänst åt våra kunder, vilka kan bokas från våra servicestationer över hela landet. Laddservice kan beställas på olika nivåer, alltid med hänsyn till dina behov.