Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din arbetsplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi känner också i detalj till tillståndsfrågorna.

Transporttjänster tillhandahålls av alla våra servicestationer. Vårt omfattande stationsnätet täcker hela landet och garanterar snabb och pålitlig leverans över hela Finland då vi alltid är nära våra kunder. Vår transporttjänst hämtar också sprängämnen från byggarbetsplatser till våra lagringsutrymmen för lagring vid behov.

Vi har en bred och mångsidig utrustning till vårt förfogande, som är särskilt utformad för transport av sprängämnen, med hänsyn till alla säkerhetsrelaterade föreskrifter och lagar.

Större leveranser ordnas också flexibelt med våra goda samarbetspartners.

Ola Sällström
Säljansvarig +46 (0)73 822 95 69 Skicka e-post »

Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats. Få svar på dina frågor med ett telefonsamtal!

Laddservice

Vi erbjuder laddservice som en tjänst åt våra kunder, vilka kan bokas från våra servicestationer över hela landet. Laddservice kan beställas på olika nivåer, alltid med hänsyn till dina behov.