Lagring och licensiering

Vi förser våra kunder med lagringstjänster på våra stationer för att förbättra säkerheten. Dessutom kan du genom oss hyra lager som är lämpliga för lagring och förvaring på plats.

Vi stödjer också våra kunder i egna lagerlicensieringsprocesser.

Vi hyr förvaringsbehållare i olika storlekar för säker förvaring av sprängämnen samt utrymme från våra egna lokaler. Uthyrningstjänsten inkluderar också påfyllning av lager och bortskaffande av föråldrade sprängämnen genom ett separat avtal.

Forcits omfattande stationsnät täcker hela Sverige och garanterar därmed att våra tjänster ligger nära kunden. Vår kunniga personal hjälper också våra kunder att ansöka om lagringstillstånd, om det behövs. Kontakta vår servicestation eller säljare för mer information om lagerhållning.

Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din arbetsplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi känner också i detalj till tillståndsfrågorna.

Sprängämnesutbildning och samarbete

Vi deltar aktivt i att utbilda människor som kommer till branschen såväl som de som redan arbetar i branschen. Vi arbetar också i nära samarbete med olika utbildningsinstitutioner.

Du hittar all utbildning du behöver från oss både för att behålla dina yrkeskunskaper och för att lära dig något nytt.