Den ledande experten inom sprängteknik som din partner

X

Säkerheten kommer alltid först

FORCIT har höga säkerhetsstandarder, som styrs av företagets policies.

Säkerhetspolicyer finns till för att säkerställa en säker verksamhet, där riskerna för personal, materiellt kapital, miljö och information har minimerats. Vi på FORCIT ser säkerhet som en viktig faktor för kvalitet och konkurrenskraft i affärer. All personal är skyldig att följa vår säkerhetspolicy.

Vi följer nedanstående principer i våra handlingar:

  • Säkerhetshantering är en daglig och naturlig del av arbetet.
  • Förmän ansvarar för att säkerställa att säkerhetsåtgärder vidtas enligt handlingsplanen för att garantera allmän säkerhet.
  • Säkerhetsmål kommer att uppnås genom att följa riktlinjerna för riskkontroll, med andra ord, genom att systematiskt säkerställa att all aktivitet utförs säkert under alla omständigheter.
  • Lagar och föreskrifter samt våra egna riktlinjer skapar en bra grund och är ett minimikrav för våra säkerhetspolicyer.
  • Kritiska faktorer för framgång inkluderar motivation, kunskap, resurser och ledning.
X

EPD-miljödeklaration

De flesta av våra produkter har miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration). Alla EPD-dokument kan hittas HÄR.

X

Vi erbjuder utbildning i Sverige

Bergutbildarna är idag landets enda kompletta berg-, borr- och sprängtekniska utbildningscenter. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet i mycket nära samverkan med en stor del av landets bergentreprenörer, myndigheter, leverantörer, beställare och andra konsulter.

Bergutbildarna ingår numera i Forcit Sweden AB.

Läs mer här.

En omfattande service som du kan lita på varje dag

Vi har anpassat vårt tjänsteerbjudande till vad som förväntas av oss inom området. Förstklassiga produkter, snabba och flexibla leveranser och en servicenivå du kan lita på. Det är vårt recept för att lyckas. Tillsammans.

Tjänster

Laddservice

Laddservice är en bastjänst som vi erbjuder våra kunder och som kan bokas från våra servicestationer. Laddservice kan beställas på olika nivåer, alltid med hänsyn till dina behov.

Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till dig i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi känner också till tillståndsfrågorna exakt.

Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats.

Lagring och licensiering

Vi förser våra kunder med lagringstjänster på våra stationer för att förbättra säkerheten. Dessutom kan du genom oss hyra explosiva behållare som är lämpliga för lagring och förvaring på plats.

Vi stödjer också våra kunder i egna lagerlicensieringsprocesser.

Sprängämnes-utbildning och samarbete

Vi deltar aktivt i att utbilda människor som kommer till branschen såväl som de som redan arbetar i branschen. Vi arbetar också nära olika utbildningsinstitutioner.

Du hittar all utbildning du behöver från oss både för att behålla dina yrkeskunskaper och för att lära dig något nytt.

Jobba hos oss

Intresserad av att arbeta på en arbetsplats där vi hanterar sprängämnen? Behöver du en trevlig arbetsatmosfär och skickliga proffs för glädjen i vardagen? Vi erbjuder ett brett utbud av uppgifter för alla typer av arbeten, från ADR-chaufförer och personal inom administration till branschspecialister.

Kolla in FORCIT Groups karriärsidor och ansök till jobb hos oss!

PARTNERS