Den ledande experten inom sprängteknik som din partner

En omfattande service som du kan lita på varje dag

Vi har anpassat vårt tjänsteerbjudande till vad som förväntas av oss inom området. Förstklassiga produkter, snabba och flexibla leveranser och en servicenivå du kan lita på. Det är vårt recept för att lyckas. Tillsammans.

Säkerheten kommer alltid först

FORCIT har höga säkerhetsstandarder som styrs av företagets policy.

Säkerhetspolicyer finns för att säkerställa en säker verksamhet där riskerna med personal, materiellt kapital, miljö och information har minimerats. Forcit som en grupp erkänner säkerhet som en faktor för kvalitet och konkurrenskraft i affärer. All personal är skyldig att följa säkerhetspolicyn.

Vi följer följande principer i våra handlingar:

  • Säkerhetshantering är en daglig och naturlig del av den allmänna ledningen.
  • Tillsynsmyndigheterna ansvarar för att säkerställa att säkerhetsåtgärder vidtas enligt handlingsplanen för att garantera allmän säkerhet.
  • Säkerhetsmål kommer att uppnås genom att följa riktlinjerna för riskkontroll, med andra ord genom att systematiskt säkerställa att all aktivitet utförs säkert under alla omständigheter.
  • Lagar och föreskrifter samt våra egna riktlinjer skapar en grund och ett minimikrav för säkerhetspolicyer.
  • Kritiska faktorer för framgång inkluderar motivation, kunskap, resurser och ledning.

EPD – MILJÖDEKLARATION

De flesta av våra produkter har miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration). Alla EPD-dokument kan hittas HÄR.

Nya Fordyn patrondimensioner

Fordyn-produktgruppen utökas med två nya dimensioner. Nya dimensioner på Ø 36 x 560 mm och Ø 40 x 560 mm är nu tillgängliga i tillägg till de små (Ø 25–35 mm) papperspatroner och stora (Ø 43–85 mm) plastförpackade patroner. Produktionen av de nya patronstorlekarna har startat i Hangö under sommaren 2020.

Nya dimensioner är nu tillgängliga från stationer.

PRODUKTER

TJÄNSTER

Laddservice

Laddservice är den bastjänst vi erbjuder våra kunder, som kan bokas från våra bensinstationer. Laddservice kan beställas på olika nivåer, alltid med hänsyn till dina behov.

Transport service

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din webbplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi känner också till tillståndsfrågorna exakt.

Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats. Få svar på de frågor som upptar ditt sinne med ett telefonsamtal.

Lagring och licensiering

Vi förser våra kunder med lagringstjänster på våra stationer för att förbättra säkerheten. Dessutom kan du genom oss hyra explosiva behållare som är lämpliga för lagring och förvaring på plats.

Vi stöder också våra kunder i egna lagerlicensieringsprocesser.

Sprängämnesutbildning och samarbete

Vi deltar aktivt i att utbilda människor som kommer till branschen såväl som de som redan arbetar i branschen. Vi arbetar också nära olika utbildningsinstitutioner.

Du hittar all utbildning du behöver från oss både för att behålla dina yrkeskunskaper och för att lära dig något nytt.

JOBBA HOS OSS

Intresserad av att arbeta i en utsiktsplats för sprängämnen? Behöver du en trevlig arbetsatmosfär och skickliga proffs för glädjen i vardagen? Vi erbjuder ett brett utbud av uppgifter för alla typer av arbete, från ADR-chaufförer och bidragsgivare till administration och branschutvecklingsuppgifter.

Kolla in FORCIT Groups karriärsidor och ansök till jobb hos oss!

PARTNERS