Hållbar utveckling

Hållbar utveckling ligger i kärnan av vår affärsverksamhet

Vi kompromissar aldrig
med säkerheten.
Våra produkter och tjänster bidrar
till ett hållbart samhälle.

Sustainability in short

Sustainability in short– dokumentet introducerar vi vårt hållbarhetsrelaterade arbete. Du lär dig hur hållbarhet hanteras i vår verksamhet och vilken typ av data vi samlar in och mäter. Publikationen är på engelska.

Livscykelanalys (LSA)

De flesta av våra produkter har miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration). Alla EPD-dokument kan hittas genom att klicka på länken nedan.

”Vi förbinder oss till att ständigt utveckla vår verksamhet beträffande säkerhets-, miljö- och kvalitetsfrågor.”

— FORCIT Leadership Team