Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av våra produkter, vid behov, både via telefon och på plats. På detta sätt förser vi våra kunder med nödvändig information för korrekt, lämplig, säker och ekonomisk användning av produkterna.

Digitala detonatorer och användarutbildning och support

I samband med introduktion och användning av digitala detonatorer arbetar vi i nära samarbete med kunden och utbildar nyckelpersoner i användningen av produkterna. Vid behov är vi involverade i planering, programmering och implementering av projekten.

Vi är starkt engagerade i att utveckla säkerheten inom vår bransch

Från vår tekniska service kan du beställa expertis för att optimera sprängningsarbetet. Den information vi tillhandahåller förbättrar säkerheten på brytningsplatsen. Till exempel erbjuder vi sprängdesign och optimering av brytning med programvaran från O-Pitblast.

Mätningstjänsten Fordev

Mätningstjänsten Fordev inkluderar en omfattande analys av brytningsplatsen som grundinformation för laddningssarbetet. Den kontrollerar både topografin på platsen och borrningsresultatet innan laddningsarbetet påbörjas. Med hjälp av dessa kan 3D-modellering användas för att ge laddaren en noggrann lägesanalys av målet för att stödja planeringen av laddningsarbetet.

Mätningstjänsten innehåller:

  • mätning av borrhålens rakhet med Fordev-mätningssystemet
  • väggscanning
  • hålpositionering
  • rapportering på kundens brytningsplats

Mätningar genomförs efter separat överenskommelse för specifika projekt.

Simon Jönsson
Technical Manager O-Pitblast +46702623249 Skicka e-post »

Lagring och licensiering

Vi förser våra kunder med lagringstjänster på våra stationer för att förbättra säkerheten. Dessutom kan du genom oss hyra lager som är lämpliga för lagring och förvaring på plats.

Vi stöder också våra kunder i egna lagerlicensieringsprocesser.

Sprängämnesutbildning och samarbete

Vi deltar aktivt i att utbilda människor som kommer till branschen såväl som de som redan arbetar i branschen. Vi arbetar också i nära samarbete med olika utbildningsinstitutioner.

Du hittar all utbildning du behöver från oss både för att behålla dina yrkeskunskaper och för att lära dig något nytt.