KEMIX, KEMIX A & KEMIX A MP PATRONER

Kemix A och Kemix A MP -patroner är emulsionssprängämne innehållande aluminium inslaget i plastfilm.Aluminiumpulvret tillsätts för att öka explosionsenergin. Patroner som inte innehålleraluminiumpulver kan specialbeställas under produktnamnet Kemix. Kemix-patroner utan aluminium rekommenderas för användning i gruvor där risk för svaveldammsexplosioner föreligger.

Kemix A-och Kemix A MP patroner är lämpliga för alla typer av sprängning. Patronerna kan användas som antingen bas- eller pipladdningar och är väl lämpade för underjordisk sprängning. Kemix A-patroner med en diameter på över 40 mm kan användas som förstärkare för ANFO- och Kemiitti-sprängämnen. Tack vare patronernas vattentäthet och specifika vikt är de lämpliga för tillämpningar där sprängämnet exponeras för vatten. Kemix A är helt olösligt i vatten, vilket gör detta till ett miljövänligt sprängämne. Det tål också temperaturer under noll grader Celsius.