KEMIX & KEMIX A PATRONER

Kemix A är ett patronerat emulsionssprängämne med aluminiumtillsats för ökad sprängkraft. På specialbeställning kan patronerna även fås utan aluminium, varvid produktnamnet är Kemix. Aluminiumfria Kemix-sprängämnen rekommenderas för gruvor där risk för antändning av svaveldamm föreligger.

Kemix A-patroner kan användas för allehanda brytningsarbeten både som botten- och pipladdningar, och de lämpar sig utmärkt även för underjordsbrytning. Kemix A-patroner med en diameter på över 40 millimeter kan användas som detonatorer för exempelvis Anfo- och Kemiitti-sprängämnen. Tack vare den utmärkta vattentåligheten och specifika vikten lämpar de sig väl för sprängningsarbeten där sprängämnet utsätts för vatten. Kemix A är ett miljövänligt sprängämne som inte är vattenlösligt. Det är även köldtåligt.