DaveyTronic®UG

Det säkraste och mest avancerade elektroniska initieringssystemet vid produktion under jord: 

Det elektroniska tändsystemet DaveyTronic®UG har utvecklats med den samlade expertisen och de fälttestade erfarenheterna från världens mest avancerade elektroniska tändsystem: DaveyTronic®SP. Med expertisen från Davey Bickford-implementeringsteamet och Enaex Mining Technical Solutions-teamet kommer DaveyTronic®UG-systemet förändra sättet ni spränger i er underjordsverksamhet. Välkommen till er framtid!

DaveyTronic® UG-sprängkapseln har konstruerats specifikt för krävande underjordsverksamheter och har designfunktioner som till exempel:

  • Motståndskraft mot dynamiskt tryck på grund av slitstarkt kopparskal och PCB-övergjutning
  • Motståndskraft mot elektromagnetisk puls tack vare den elektroniska modulens smarta design