FORDYN

Fordyn-dynamit är ett gelatinsprängämne som innehåller nitroglykol och ammoniumnitrat.

Fordyn är lämpligt för alla typer av sprängning i normala förhållanden. Fordyn-egenskaperna gör produkten särskilt lämplig som basladdning ovan jord, för undervattensladdning, kanalisering och för sprängning i befolkade områden. Patroner med en diameter över 43 mm är lämpliga som förstärkare för bulksprängämnen som ANFO och Kemiitti tack vare deras höga detonationstryck. Fordyn är också lämpligt för precisionssprängning, där extremt små mängder sprängämnen används, eftersom materialet är lätt att skära till små doser.