OFFSHORE KEMIITTI

OFFSHORE Kemiitti är ett aluminiserat emulsionssprängämne för undervattensbrytning av klass 1.1. Produkten laddas i borrhålet genom pumpning med en specialtillverkad laddningsapparat. Offshore Kemiitti är särskilt lämpligt för brytning av berg under vatten, vilket kräver hög laddningsgrad, snabb laddning och en produkt som är mycket tålig både mot vatten och hydrostatiskt tryck. Offshore Kemiitti levereras till kunden i 1000 kg:s IBC förpackningar av plast, vilka godkänts för användningsändamålet och vilka underlättar lagring och transport av produkten.
Updated
Updated