OFFSHORE KEMIITTI

OFFSHORE Kemiitti är ett aluminiserat klass 1.1-emulsionssprängämne avsett för undervattenssprängning av berg. Produkten pumpas in i borrhålet med hjälp av en skräddarsydd laddningsenhet.

Offshore Kemiitti är väl lämpad för undervattenssprängning, särskilt vid tillämpningar som kräver hög pulverfaktor, en snabb laddningsprocess och en bulkprodukt som tål både vatten och hydrostatiskt tryck. Offshore Kemiitti levereras till kund i specialgodkända IBC-behållare av plast med en maximal kapacitet på 1000 kg. Detta underlättar lagring och transport av produkten.