FIREX M

Elsprängkapslarna Firex M (III/VA) tillverkas av MAXAM Europe, S.A. i fabriken i Spanien. Det är viktigt att vid användningen av Firex M -elsprängkapslar beakta att ledningarnas färger avviker från färgerna på Firex A: I Firex M -sprängkapslarna är den ena ledningen grön och den andra gul. Firex M-sprängkapslar får inte användas i samma krets som andra sprängkapslar tillverkade av Maxam, även om de hör till samma grupp. Firex M-sprängkapslar får inte heller användas tillsammans med Firex A-sprängkapslar.

Safety datasheet Firex M 1.4B
Safety datasheet Firex M 1.4S