FORPRIME 25

Forprime 25 är en primer med liten diameter som huvudsakligen är avsedd för tunneldrift och andra underjordtillämpningar där bulksprängämnen används.

Forprime 25 är en primer som vanligtvis används vid underjordsladdning för att tända bulkemulsioner och ANFO när en laddningsenhet används. Produkten innehåller pentrit- och en hexogenbaserad (PETN och RDX) blå massa. Denna praktiskt taget vattenolösliga plastiska massa har patronerats i polypropenrör. Forprime 25-röret är ljusgrönt i färgen och kan vid behov förses med en ändplugg som också fungerar som en sprängkapselhållare.