RIOBOOSTER

RIOBOOSTER är sprängämnen med hög energi som är utformad för att producera detonationer med hög hastighet och högt detonationstryck, vilket säkerställer pålitlig initiering av explosiva ämnen (bulk och patron) som RIOFLEX, RIOMEX, RIOXAM och RIOGEL.

RIOBOOSTERS har utformats för maximalt skydd av RIONEL:s icke-elektriska sprängkapslar.

RIOBOOSTERS accepterar alla MAXAM RIONEL:s icke-elektriska sprängkapslar, RIOTRONIC:s elektroniska sprängkapslar samt RIODET:s elektriska sprängkapslar.

RIOBOOSTERS måste alltid initieras av en sprängkapsel med #8-styrka och några (som anges i tabellen över egenskaper), av RIOCORD ≥ 5 g/m.

Producent: MAXAM