KEMIITTI 610

Kemiitti 610 är ett kemiskt sensibiliserat emulsionssprängämne dopat med ammoniumnitratprills (0-40 %). Produkten är tillverkad av emulsionsmatris och pumpas genom en slang direkt in i borrhålet på plats. I borrhålet sensibiliseras produkten till ett färdigt sprängämne inom 10–30 minuter efter laddning.

Kemiitti 610 passar alla tillämpningar ovan jord, särskilt i verksamheter som kräver snabb laddning och/eller god vattenbeständighet. Produkten är fettliknande i konsistensen och har en vit eller gulaktig färg. Beroende på råmaterialbehållarnas kapacitet kan 12 till 20 ton färdigt sprängämne tillverkas på fordonet i en omgång. Lokala bestämmelser måste beaktas när Kemiitti 610 används.

Säkerhetsdatablad, Kemiitti 610 Aitik