KEMIITTI 610

Kemiitti 610 är ett emulsionssprängämne med ammoniumnitratprillor (10–30 %) som tillsats som måste känsliggöras kemiskt från emulsionsmatrisen vid laddningsstället och som vid laddningsstället pumpas rakt in i borrhålet med hjälp av en slang. Produkten känsliggörs i borrhålet till ett helt färdigt sprängämne inom 10 till 30 minuter efter laddning. Kemiitti 610 är lämplig för alla typer av dagbrottsbrytning av berg, speciellt när snabb laddning och/eller god vattentålighet krävs. Formen är fetaktig och färgen är vit eller gulaktig. Med hänsyn till kapaciteten hos råvarutankarna är det möjligt för fordonet att producera 12–20 ton färdigt sprängämne. Användningen av Kemiitti 610 måste följa lokala myndighetsbestämmelser.
Updated
Updated
Kemiitti 610 Aitik