Exel™ Connectadet™ SL

Exel™ Connectadet™ SL är ett icke-elektriskt kopplings-block som har utvecklats för största möjliga flexibilitet vid pallsprängning. Alla borrhål i en salva laddas med spräng-kapslar med samma fördröjningstid. Tändföljden byggs därefter upp på ytan med hjälp av de fördröjningar som finns i kopplingsblocken. Exel™ Connectadet™ SL finns med åtta olika fördröjningstider, från 0 till 176 ms.

Exel™ Connectadet™ SL kan användas till de flesta typer av sprängningar inom gruv- och anläggningsindustrin, såväl ovan som under jord.

Dessa kopplingsblock används vanligen tillsammans med borrhålssprängkapslarna Exel™ MS eller Exel™ U Det och kan även användas för upptändning av Exel™ LP.

Exel™ Connectadet™ SL 0 – 176 levereras med rosa Exel™- slang.