DaveyTronic SP

Det digitala tändsystemet DaveyTronic® SP inkluderar en uppsättning med tre slitstarka enhetstyper:

  • 1 handhållen fjärrutlösare (DRB) som hanterar test- och eldgivningsproceduren och fjärrkommunicerar med varje sprängkapsel
  • 2 programmeringsenheter (PU) som identifierar och genomför diagnostiska tester på varje sprängkapsel på pallen och fastställer fördröjningstider
  • 1 kompakt skjutapparat (DBD) som kommunicerar trådlöst med anvisningarna från fjärrskjutningsapparaten och ger specificerad energi till upp till 1 500 sprängkapslar per DBD

Den höga precisionen och pålitligheten hos DaveyTronic® SP-sprängkapseln ger avsevärt förbättrade sprängningsresultat:

Synchroblast™- och Multiblast-lägena möjliggör större salvor vilket ytterligare minskar avbrotten i arbetet tack vare färre sprängningstillfällen. Man kan fjärrstyra ett nätverk med flera apparater i olika delar av gruvan för att detonera flera laddningar samtidigt från en central plats.

  • Synchroblast™: upp till 4 500 sprängkapslar för sprängning på en enda plats
  • Multiblast möjlighet att skjuta upp till 5 olika salvor med upp till 1500 sprängkapslar vardera