KEMIITTI 810 OP

Kemiitti 810 OP är ett kemiskt sensibiliserat emulsionssprängämne. Produkten tillverkas emulsionsmatris på laddningsplatsen och pumpas genom en slang direkt in i borrhålet. I borrhålet sensibiliseras produkten till ett färdigt sprängämne inom 10–30 minuter efter laddning. Ammoniumnitratprills får inte blandas med K810 OP-produkten under laddning.

Kemiitti 810 passar alla tillämpningar ovan jord, särskilt i verksamheter som kräver snabb laddning och/eller god vattenbeständighet samtidigt som mindre kväve släpps ut i miljön. Produkten är fettliknande i konsistensen och har en vit eller gulaktig färg. Beroende på råmaterialbehållarnas kapacitet kan 9 till 27 ton färdigt sprängämne tillverkas på fordonet i en omgång. Lokala bestämmelser måste beaktas när Kemiitti 810 OP används. Produkten får endast användas med särskilt avtal på särskilda platser.