KEMIX & KEMIX A RÖRLADDNINGAR

Kemix A- och Kemix-rörladdningar är emulsionssprängämne insvept i förseglade plaströr. Kemix-rörladdningar med en diameter på 17 mm tillverkas utan aluminium, medan rörladdningar med större diameter också innehåller aluminiumpulver som ökar explosionsenergin.

Kemix- och Kemix A-rörladdningar är lämpliga för alla typer av sprängning i stenbrott och gruvor där exakta sprängämnesmängder krävs för att säkerställa en lyckad sprängprocess. Rörladdningarna är lämpliga för slät- och precisionssprängning både ovan jord och vid underjordisk laddning.