KEMIX & KEMIX A RÖRLADDNINGAR

Kemix A- och Kemix-rörladdningar är emulsionsrörladdningar. Kemix-rörladdningar med en diameter på 17 mm tillverkas utan aluminium, men alla rörladdningar med en diameter större än denna innehåller aluminiumpulver som ökar explosionsenergin. Kemix och Kemix A-rörladdningar är avsedda för alla typer av bergbrytning där en exakt mängd sprängämne önskas i borrhålet. De är perfekta för silo- och precisionsbrytning i både dagbrott och ortdrivning.  
Updated
Updated