DaveyTronic® OP/OPW

Tändsystemet DaveyTronic® OP/OPW omfattar ett set med tre slitstarka enhetstyper:

  • 1 handhållen fjärrutlösare (DRB) som hanterar test- och eldgivningsproceduren och fjärrkommunicerar med varje sprängkapsel
  • 1 programmeringsenheter (PU) som identifierar och genomför diagnostiska tester på varje sprängkapsel på pallen och fastställer fördröjningstider
  • 1 kompakt skjutapparat (DBD)* som kommunicerar trådlöst med fjärrskjutningsapparaten och ger
    specificerad energi till upp till 500 sprängkapslar (finns också för detonation med kabel).

Användarvänligheten hos DaveyTronic® OP möjliggör snabb programmering med möjlighet till fjärrskjutning.