F-CORD 10

F-cord 10 är en böjbar, plastbeklädd detonerande stubin. Sprängämnet i stubinen är pentrit (PETN). Beklädnaden är PVC och i F-Cord 10T-stubinen används miljövänligare termoplast. Detonerande stubin används bl.a. vid stenbrott samt precisions- och slätbrytning, när man vill att flera hål skall detonera momentant. Ofta använder man vid sådana arbeten även så lätt laddning att detonationen inte slår över och fortsätter utan detonerande stubin. Vid stenbrott sotar F-Cord 10T med termoplastbeläggning mindre, men den är aningen styvare än F-Cord 10 med PVC-beläggning. Detonerande stubin används vid ovanjordsbrytning och andra sprängningar för att säkerställa att sprängningen fortskrider. Då måste man se till att den detonerande stubinen lämpar sig för det avsedda ändamålet.  
Updated
Updated