RIOCORD

RIOCORD är en flexibel pentylstubin med en kärna tillverkad av ett explosivt material (PETN). RIOCORD detonerar med en ungefärlig hastighet av 7 500 m/s.

RIOCORD kan (när den används korrekt) initiera förpackade sprängämnen och RIOBOOSTER. RIOCORD kan också användas för att initiera icke-elektriska sprängkapslar eller med RIODELAY-mikrofördröjningsreläer.

RIOCORD tillverkas i tre serier, tillåtet till damfarliga miljöer, förstärkta och standard.

Producent: MAXAM