KEMIITTI 810 UG

Kemiitti 810 är ett kemiskt sensibiliserat emulsionssprängämne. Produkten tillverkas emulsionsmatris på laddningsplatsen och pumpas genom en slang direkt in i borrhålet. Produkten laddas genom att den pumpas in den i uppåtriktade, nedåtriktade och horisontella borrhål med hjälp av skräddarsydda laddningsenheter. Produkten sensibiliseras till ett färdigt sprängämne inom 10–30 minuter efter laddning.

K810 UG passar alla tillämpningar inom schaktning under jord, särskilt i verksamheter som kräver snabbladdning och/eller god vattenbeständighet. Produkten är fettliknande i konsistensen och har en vit eller gulaktig färg. Råvarorna till Kemiitti 810 UG (matris och gasningsmedel) levereras till kunden i transporttankar eller IBC. Lokala bestämmelser måste beaktas när Kemiitti 810 UG används.

En särskilt utformad Kemiitti 810 UG-produkt under namnet Kemiitti 810 UGX har tagits fram för laddning av uppåtgående hål. Dess explosiva egenskaper samt hanterings- och förvaringsinstruktionerna är desamma som för K810 UG-produkten, men K810 UGX-emulsionen har bättre vidhäftning i uppåtgående hål tack en komponent som lagts till i matrisen.