F- & K-RÖRLADDNING

F- och K-rörladdningarna har en pulverliknande massa som innehåller nitroglykol och kiselgur och de är förpackade i polypropenrör.

K-rörladdningar används för stenbrott och för andra ändamål som kräver precision och mycket lätt laddning. F-rörladdningens huvudsakliga användningsområde är vid slät- och precisionsbrytning, men den kan också användas vid ovanjords- och tunnelbrytningar som kräver precision och lätta laddningar. Då brytningen av slätsprängningsraden utförs med F rörladdningar, blir bergytans struktur möjligast hel och följer den planerade geometrin.

 

Safety datasheet, F-rörladdning
Safety datasheet, K-rörladdning