Justering av Sprängmedelspriser 16.1.2023

Information gällande Sprängmedelspriser Påverkan under senare del av december och första perioden av januari resulterar i lägre råvarupriser på framförallt ammoniak och nitrater som resulterar i lägre ammoniumnitratpriser. Sammantagna händelser ger en lägre kostnadsbild för januari och den kommande perioden, vilket medför att vi har möjlighet att justera våra priser på Kemiitti 510 och Kemiitti…

Justering av Sprängmedelspriser 1.1.2023

Information gällande Sprängmedelspriser Påverkan och fluktuation i råvarupriser med släpande effekt från höga gaspriser ger en hög prisnivå på framförallt ammoniak och nitrater.  Sammantagna händelser ger en hög kostnadsbild för december och den kommande perioden i januari 2023, vilket medför att vi är tvingade att justera våra priser på Kemiitti 510 och Kemiitti 610 från…

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för samarbetet under året. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Justering av Sprängmedelspriser 5.12.2022

Information gällande Sprängmedelspriser Priserna på naturgaser har vänt uppåt igen. Detta beroende på ett flertal händelser som påverkar råvarupriserna på framför allt ammoniak och nitrater. Det är framför allt beroende på svårigheter att ta emot så kallade LGN båtar i Rotterdam, det blåser mindre och framför allt ha vädret har blivit kallare. Vindkraften producerar mindre…

Temporära förändringar i produktion på grund av tillgänglighet på råvaror

Betydande förändringar har skett i produktionskedjan för våra råvaror. Våra råvaruleverantörer för dynamit har ställts inför oöverstigliga utmaningar i sin produktion. Detta kommer att avsevärt påverka tillgången på råvaror för våra dynamitprodukter. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa kontinuiteten i vår produktion, men vi kan redan nu säga att delar av dynamitproduktion blir temporärt…

Justering av Sprängmedelspriser 14.11.2022

Information gällande Sprängmedelspriser Priserna på naturgaser sjunker sakteliga. Detta beroende på ett flertal händelser som påverkar råvarupriserna på framför allt ammoniak och nitrater. Det är framför allt beroende på mindre förbrukning av naturgas i Europa samt för årstiden det milda klimatet. Vi har ett mildare klimat i Europa än vanligen vid denna tidpunkt. Vindkraften producerar…

Justering av Sprängmedelspriser 1.11.2022

Information gällande Sprängmedelspriser Priserna på naturgaser sjunker sakteliga. Detta beroende på ett flertal händelser som påverkar råvarupriserna på framför allt ammoniak och nitrater. Vi har ett mildare klimat i Europa än vanligen vid denna tidpunkt, Frankrike kan producera el med full effekt från sina kärnkraftverk, Tyskland har mer gas i sina gas-tankar än beräknat. Norge…

Information gällande Bulk Emulsions priser

Sänkning av priser gällande K-510/610 fr.o.m. 2022-10-17 Beroende på ett flertal händelser så fluktuerar råvarupriserna på framför allt ammoniak och nitrater. Detta till följd av att Europa idag är helt stängda från att få in naturgas från Ryssland som starkt påverka tillverkningen av ammoniak. Idag så har man tagit beslut på EU nivå där man…

Forcit Explosives deltar i evenemanget Bergdagar 2022 i Stockholm

Forcit Explosives deltar i hela branschens självklara mötesplats – Bergdagar 2022 den 28-29 september på Stockholmsmässan i Älvsjö. Kom och träffa oss och utbyt nyheter! Både Explosives säljteam och konsultexperter finns på plats. Program för 2022 finns här:  BERGMEKANIKDAGEN Program här och BERGTEKNIKDAGEN 29  Program här  

Information om bakgrunden till prishöjningarna i juli 2022

Till Forcit Sweden AB,s kunder och samarbetspartners   Information varför priserna stiger   Beroende på ett flertal händelser så fluktuerar våra råvarupriser på framför allt ammoniak och nitrater. Prisbilden på naturgas är nästan lika hög som när kriget startade. Detta till följd av att Europa har minskat sitt inköp av naturgas från Ryssland med över…