Forcit i Borr & Spräng – Kom och träffa oss!

Fredagen den 13 maj 2022 så är det åter dags för Borr & Spräng på Happy Tammsvik i Bro. En mässa i lagom format där borr- och sprängbranschen kan samlas. En dag sprängfylld med ny teknik, ny utveckling och möten mellan nya och gamla kunder och leverantörer. Forcits glada team är också med i evenemanget.…

HÅLLBARHETSRAPPORTEN 2021 ÄR PUBLICERAD

Läs om exemplen och indikatorerna för FORCIT Groups hållbarhetsarbete i den nyligen publicerade rapporten Sustainability in Short 2021. Du kan läsa rapporten HÄR. Rapporten är endast på engelska.  

FÖRÄNDRINGAR I LEVERANSKEDJAN OCH PRISER FÖR RÅMATERIAL

Vi har just fått information om att till följd av EU:s sanktioner har vissa råvaruleveranser från Ryssland avbrutits, vilket leder till betydande förändringar i leveranskedjan för våra råvaror. Vår främsta råmaterialleverantör har nu gått över till europeiska alternativ för gas i sin produktion. Detta kommer att ha en betydande effekt på våra råmaterialpriser. Prisändringen kommer…

God Jul och Gott Nytt År!

Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för samarbetet under året. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Underrättelse om prisjusteringar

Till Forcit Sweden AB,s kunder och samarbetspartners: Underrättelse om prisjusteringar Vi ser en stadig ökning av vara råvarupriser. Priserna på Ammoniak har stigit från kvartal 1 till kvartal 3 med över 40 % och befaras stiga ytterligare. Denna extraordinära ökning vi nu ser påverkar alla oss tillverkare och vara råvarupriser under andra halvan av året…

Vi har publicerat miljödeklarationer för de flesta av våra produkter

Vi har publicerat miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) för de flesta av våra produkter. EPD:na är baserade på livscykelanalys (LCA, Life Cycle Analysis) och de sammanfattar alla utsläpp som uppstår när en produkt och dess råvaror produceras, levereras, används och förstörs. EPD hjälper oss och våra kunder att göra hållbara val. Forcits EPD:n verifieras av…

Nya utnämningar inom Forcits affärsområden

Från och med den 1 juni 2021 kommer förändringar i ledningspositionerna inom FORCIT Consulting och FORCIT Explosives att träda i kraft, med vilka vi strävar efter ett allt närmare samarbete mellan Forcits affärsområden och verksamhetsländer och en större fokuseringen på strategiska tillväxtprojekt. Vi tror, att genom närmare internt samarbete i enlighet med OneForcit-andan kommer vi…

Forcit Group stärker sin position som en modern teknologiexpert genom att förvärva ett globalt programvaruföretag från Portugal

FORCIT Group, en mångsidig nordisk expert inom sprängmedels- och brytningsindustrin, förverkligar sina mål gällande tillväxt och internationalisering. Företaget, som startade sin verksamhet 1893 i Hangö, Finland, har under sin nästan 130-åriga historia vuxit från en liten lokal produktionsanläggning till en teknologikoncern i världsklass inom sina affärsområden. Koncernens affärsverksamhet omfattar civila sprängämnen samt till dem hörande…

FORCIT Groups årsberättelse 2020 är publicerad

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, den globala Coronapandemin till trots, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år. Säkerhetsprestandan förbättrades klart och koncernens olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF) minskade till 1,3. FORCIT Group ökade sin försäljning i alla affärsenheter jämfört med föregående år och koncernens omsättning var 11 procent högre jämfört med föregående…