Justering av Sprängmedelspriser 1.1.2023

Information gällande Sprängmedelspriser

Påverkan och fluktuation i råvarupriser med släpande effekt från höga gaspriser ger en hög prisnivå på framförallt ammoniak och nitrater.  Sammantagna händelser ger en hög kostnadsbild för december och den kommande perioden i januari 2023, vilket medför att vi är tvingade att justera våra priser på Kemiitti 510 och Kemiitti 610 från våra stationer med + 20 %.

Övriga produkter är oförändrade.

Perioden framåt är mer positivt med rekordimport av LNG och bra lagernivå minskar oron för brist. Andra effekter är mildare väder, ökad kraftproduktion från vind och lägre export till grannlandet Frankrike som gör det möjligt för Tyskland att fylla på lagringsanläggningar samtidigt har leveranserna från Ryssland som skickats genom Ukraina varit stabila och väderprognoserna pekar på normala till temperaturer över genomsnittet fram till början av januari.

Prisjusteringen införes i Prislista 1/2023 och gäller från den 1 januari 2023.

Företaget kommer att omvärdera prisbilden kontinuerligt.

 

Niclas Nilsson
VD Forcit Sweden AB

niclas.nilsson@forcit.se