UNDERRÄTTELSE OM PRISJUSTERINGAR FRÅN OCH MED DEN 11 JULI 2022

Bästa kunder,

Vi inom Forcit ber om ursäkt över de snabba omkastningar vi är tvingade till att göra. Råvarupriserna stiger alltmer och vi som företag klarar inte bära dom stigande kostnader själva. Därav är vi tvingade till vissa justeringar i vår prislista. Som ni alla säkert är medvetna om idag så är det oroligt i vårt närområde och det som sker i Ukraina påverkar oss alla i världen på något sätt.

Det vi ser som en följd av kriget är stigande energipriser och råvarupriser. Vi inom den civila sprängämnesvärlden är starkt beroende av naturgas för framställning av ammoniak och nitrater. Stigande energipriser påverkar oss alla och också våra råvaror som är starkt beroende av energi. De råvaror som vi brukar ammoniak, nitrater och olja har haft en starkt stigande priskurva sen början av år 2022. Under första halvåret av 2022 har prisökningarna varit av den dignitet att vi som företag är tvingade till att göra något.

Vi har försökt på alla vis stå emot de ökade råvarukostnaderna samt energipriserna som drivs uppåt på framför allt gas och olja beträffande våra produkter. Även transportpriserna påverkar oss alla hårt då vi är tvingade att ta in råvaror från andra länder med fördyrade transporter.

Vi som företag har vänt och vridit på stenarna för att göra den justering vi är tvingade till att göra så moderat som möjligt. Vi själva burit en stor del, men är ni blir nu tvingade till vissa justeringar.

Från och med den 11 Juli 2022 kommer följande justeringar att göras i Prislistan:

Fordyn samt Kemix (patr, slang, rör) + 12 %
Primers/K-F rör + 7 %
Minex Eco + 12 %
Riosplit WF + 12 %
Cord (Detonerande stubin) + 5 %
Anfo + 15 %
Bulkemulsion (K-510/610) + 20 %

Vi hoppas ni har överseende med, i dessa tider, moderata prisjusteringen gällande våra produkter. Vi hoppas också kunna stå för dessa priser under året och hoppas på lägre råvarupriser men osäkerheten är idag stor. Världsmarknadspriserna fluktuerar stort idag och vad som sker i framtiden vet vi ingenting om.

 

Mvh.

Ari Kainulainen
General Manager

Forcit Sweden AB