Information gällande Bulk Emulsions priser

Sänkning av priser gällande K-510/610 fr.o.m. 2022-10-17

Beroende på ett flertal händelser så fluktuerar råvarupriserna på framför allt ammoniak och nitrater. Detta till följd av att Europa idag är helt stängda från att få in naturgas från Ryssland som starkt påverka tillverkningen av ammoniak.

Idag så har man tagit beslut på EU nivå där man pratar om takpriser på naturgas vilket då påverkar alla energipriser samt att Tyskland meddelat att man uppnått nivåer i sina gas tankar för vintern.

Sammantagna händelser som är flera har bidragit till att energipriserna har sjunkit vilket i sin tur påverkar priserna på naturgas och framför allt på vår viktigaste råvara ammoniak.
Ammoniakpriserna har sjunkit något så justeras vi våra priser nedåt på Kemiitti 510 och Kemiitti 610 ut från våra stationer med –15 % baserat på vår Prislista 5/2022.

Vi hoppas kunna bibehålla dessa priser under kommande månad om inte något inträffar som gör att vi justera dem ytterligare.

Vi har också en valutaeffekt med en svag valuta (SEK) gör att vi inte får full effekt på de råvaruprissänkningarna som nu skett under kort tid.

Vi hoppas att läget stabiliseras och att råvarupriserna sjunker ytterligare samt att valutan stärks så att vi på Forcit kan komma ut med fler positiva besked. Men tyvärr så kan vi inte lova något idag då svängningarna kan ske på väldigt kort tid.

Situationen för oss alla är inte lätt med dessa kraftiga svängningar men vi gör nu denna sänkning till följd av de sänka råvarupriserna som nu skett. Kundrabatterna lämnas på gällande prislista idag 5/2022.

Prisjusteringarna gäller från idag 2022-10-17 och införs i Prislista 5/2022.

 

Mvh,

Ari Kainulainen
VD Forcit Sweden AB

ari.kainulainen@forcit.se