Justering av Sprängmedelspriser 16.1.2023

Information gällande Sprängmedelspriser

Påverkan under senare del av december och första perioden av januari resulterar i lägre råvarupriser på framförallt ammoniak och nitrater som resulterar i lägre ammoniumnitratpriser. Sammantagna händelser ger en lägre kostnadsbild för januari och den kommande perioden, vilket medför att vi har möjlighet att justera våra priser på Kemiitti 510 och Kemiitti 610 från våra stationer med – 15 % från den 16 januari.

Övriga produkter är oförändrade.

Perioden framåt ser fortsatt försiktig positivt ut med hög import av LNG och fortsatt bra gaslagernivåer i Tyskland med minskad oron för brist. Även andra effekter är att det ovanligt mildavädret fortsätter samt ökadkraftproduktionfrånvindkraftverk med kombination av lägreförbrukningoch energibesparande åtgärdertillatthålla gaslagrenpå hög nivå.

Gaslagren i Europa låg runt 83 % fulla under de senaste veckorna och leveranserna från Ryssland som skickats genom Ukraina varit stabila för södra Europa.

Prisjusteringen införes i Prislista 2/2023 och gäller från den 16 januari 2023.

Företaget kommer att omvärdera prisbilden kontinuerligt.

 

Niclas Nilsson
VD Forcit Sweden AB

niclas.nilsson@forcit.se