Information om bakgrunden till prishöjningarna i juli 2022

Till Forcit Sweden AB,s kunder och samarbetspartners

 

Information varför priserna stiger

 

Beroende på ett flertal händelser så fluktuerar våra råvarupriser på framför allt ammoniak och nitrater. Prisbilden på naturgas är nästan lika hög som när kriget startade.

Detta till följd av att Europa har minskat sitt inköp av naturgas från Ryssland med över 100 miljoner m3 naturgas/dag.

Idag så tar man ”bara” in drygt 60 miljoner m3 mot tidigare drygt 160 m3/dag. Ryssland har också aviserat reparationer på Nord Stream 1 ledningen vilket ytterligare försämrar leveranserna. Ett sätt från Ryssland att sätta tryck på Tyskland för att godkänna Nord Stream 2 ledningen som ej är godkänd av Tyska myndigheter.

Det som ytterligare förvärrar situationen är den strejk som norska gasarbetare startade. Strejken blev s0m tur kortfattig då norska regeringen gick in och stoppade densamma.

Tillgången på naturgas för tillverkning av ammoniak är begränsad idag. Europas möjligheter att få tillgång till naturgas är idag starkt beroende av leveranserna från framför allt Norge men också från Algeriet, Tunisien och Libyen.

Detta sammantaget med fördyrade transporter gör att alla våra råvarupriser stiger kraftigt. Priset på ammoniak är från och med nästa vecka rekordhöga och stiger med 40 % mot föregående vecka.

Situationen för oss alla är inte lätt med dessa kraftiga svängningar men gör vi inte justeringar till de kraftigt ökade råvarupriserna så ser framtiden väldigt tuff ut. Våra prisjusteringar som är meddelade gäller från den 11 juli-2022.

 

 Mvh,

Ari Kainulainen
VD Forcit Sweden AB

Prästgatan 25
713 31 NORA