Justering av Sprängmedelspriser 5.12.2022

Information gällande Sprängmedelspriser

Priserna på naturgaser har vänt uppåt igen. Detta beroende på ett flertal händelser som påverkar råvarupriserna på framför allt ammoniak och nitrater. Det är framför allt beroende på svårigheter att ta emot så kallade LGN båtar i Rotterdam, det blåser mindre och framför allt ha vädret har blivit kallare.

Vindkraften producerar mindre än tidigare bra och bidrar också till att gaspriserna ökar. Alla dessa händelser påverkar vilket har gjort att gaspriserna har ökat. Huruvida prisbilden kommer att se ut  törs vi inte uttala oss om då det fortsatt är ett väldigt osäkert läge.

Vi har också en valutaeffekt som påverkar prisbilden.

Sammantagna händelser som är flera har bidragit till att energipriserna har ökat vilket i sin tur påverkar priserna på naturgas och framför allt på vår viktigaste råvara ammoniak. Ammoniakpriserna har ökat drastiskt igen och vi är tvingade att justeras våra priser uppåt på Kemiitti 510 och Kemiitti 610 från våra stationer med + 18 %.

Prisjusteringen införes i Prislista 8/2022 och gäller från den 5 december 2022. Övriga produkter oförändrade.

Prisjusteringarna gäller från 2022-12-05 och gäller till och med 22-12-31 om inget onormalt gäller. Priserna införes i ny prislista 8/2022.

 

Mvh,

Ari Kainulainen
VD Forcit Sweden AB

ari.kainulainen@forcit.se