Underrättelse om prisjusteringar

Till Forcit Sweden AB,s kunder och samarbetspartners:

Underrättelse om prisjusteringar

Vi ser en stadig ökning av vara råvarupriser. Priserna på Ammoniak har stigit från kvartal 1 till kvartal 3 med över 40 % och befaras stiga ytterligare. Denna extraordinära ökning vi nu ser påverkar
alla oss tillverkare och vara råvarupriser under andra halvan av året och troligtvis också under början av år 2022.

Påverkan gäller alla produkter som innehåller nitrater. Prisutvecklingen på Ammoniak är beroende på den ökning vi totalt ser på energipriserna. Vi ser även en prisökning på råöljan som idag
är uppe och över råvarupriserna före pandemin. Dessa prisökningar påverkar de specialoljor vi använder speciellt vid tillverkningen av emulsioner.

Prispåverkan totalt är så stor att effekten på tillverkningskostnaden påverkas strax över 1 SEK/kg. Vi avvaktar utvecklingen och följer den nära för att se vart prisbilden tar vägen under kommande
kvartal. Dock så kommer vi från den vetskap vi har idag att behöva justera prisbilden något under hösten, redan under kvartal 3 början av kvartal 4. Prisjusteringen gäller alla kunder/samarbetspartners som har procentuella rabatter på vid var tid gällande prislista.

Prisjusteringarna kommer att drabba alla produkter innehållande nitrater såsom Kemiitti 510/610 och 810, Anfo, samt övriga paketerade produkter såsom Kemix och Fordyn mm.
Vi hoppas ni har förståelse för den moderat prisjusteringen vi kommer att behöva görä.

Mvh,

Ari Kainulainen
VD
Forcit Sweden AB

ari.kainulainen@forcit.se 
+46 722 000 301