FORCIT Groups hållbarhetsrapport 2023 har publicerats

År 2023 var ett händelserikt år med tanke på FORCIT Groups hållbarhetsarbete. Vi gjorde investeringar för att minska vårt koldioxidavtryck i enlighet med den tidigare gjorda färdplanen. Dessutom introducerade vi programvara för insamling och hantering av miljödata samt för utsläppsberäkning. Gröna värden stod också i centrum för FoU-projekt.

Förutom tekniska förbättringar granskade vi också i omfattande utsträckning våra leverantörers hållbarhetsfrågor och lanserade metoder för att bedöma leverantörskedjornas sociala påverkan. Sammantaget återspeglas hållbarhet allt mer konkret och i större utsträckning i vårt företags agerande.

Vid sidan av allt nytt har vi lyckats upprätthålla en god nivå av arbets- och sprängämnessäkerhet, vilket är det viktigaste för oss.

Vi önskar intressanta läsningsstunder med vår senaste Sustainability in Short publikation!