Nya utnämningar inom Forcits affärsområden

Från och med den 1 juni 2021 kommer förändringar i ledningspositionerna inom FORCIT Consulting och FORCIT Explosives att träda i kraft, med vilka vi strävar efter ett allt närmare samarbete mellan Forcits affärsområden och verksamhetsländer och en större fokuseringen på strategiska tillväxtprojekt. Vi tror, att genom närmare internt samarbete i enlighet med OneForcit-andan kommer vi att möjliggöra kontinuerlig förbättring av kundservice, leveransutveckling och effektivitet till förmån för våra kunder. Samtidigt säkerställer förstärkning av strategiska projekt företagets långsiktiga utveckling.

FORCIT Consulting

Kari Saukkonen har utsetts till ny direktör för FORCIT Consulting från och med den 1 juni 2021. Saukkonen har arbetat för Forcit Consulting Oy i Finland inom flera befattningar i 15 år, varav de senaste tre åren som Chief Operating Officer. Saukkonen har en ingenjörsexamen inom elteknik och industriell teknik, och han studerar för närvarande inom eMBA-programmet.

Samtidigt har Janne Järvinen utsetts till VD för Forcit Consulting Oy. Järvinen kommer också att börja i sin nya befattning den 1 juni 2021. Janne har arbetat inom FORCIT Explosives sedan våren 2008. De senaste åren har han varit Sales and Delivery Director för Explosives Finland och är därmed en mycket känd person inom branschen.

FORCIT Explosives

När Janne Järvinen flyttar till koncernens konsultverksamhet kommer Janne Lehto att ta över ledningen för Explosives Finland från och med den 1 juni. Lehto är bekant för våra kunder sedan många år, från flera olika sammanhang. Förutom att leda Finlands Explosives verksamhet fortsätter Lehtos roll inom utvecklingen av Forcits mobila laddutrustning (Bulk Fleet).

FORCIT Group

Jari Honkanen, som för närvarande är direktör för FORCIT Consulting och VD för Forcit Consulting Oy, kommer att fortsätta utveckla FORCIT Group i rollen som strategisk rådgivare. Via sitt eget företag kommer Honkanen att stödja verksamheten inom Consulting och Explosives, med fokus på strategiska tillväxtprojekt.

 

 

Kontaktinformation:

Kari Saukkonen
Affärsdirektör för FORCIT Consulting från 1 juni 2021.
kari.saukkonen@forcitconsulting.fi
sid. 010 832 1308

Janne Järvinen,
Verkställande direktör, Forcit Consulting Oy från 1 juni 2021.
janne.jarvinen@forcit.fi
sid. 040 8690 554

Tommi Halonen
Affärsdirektör för FORCIT Explosives, COO
tommi.halonen@forcit.fi
sid. 050 539 0310

Janne Lehto
Direktör, FORCIT Explosives Finland från 1.6.2021.
janne.lehto@forcit.fi
sid. 040 519 0525