Justering av Sprängmedelspriser 1.3.2023

Information gällande Sprängmedelspriser

Påverkan under perioden januari och februari resulterar i lägre råvarupriser på framförallt ammoniak inom Europa och som i sin tur har effekt på lägre ammoniumnitratpriser. Sammantagna händelser ger en lägre kostnadsbild för den kommande perioden. Detta ger möjlighet att justera våra priser på Kemiitti 510 och Kemiitti 610 från våra råvarustationer med – 4 %.

Övriga produkter är oförändrade.

Perioden framåt ser fortsatt försiktig positivt ut med fortsatt rekordhög import av LNG gas och höga gaslagernivåer i Europa med minskad oron för brist. Andra positiva effekter är att det mildarevädret i Europa fortsätter även om någon vecka då och då har lägre temperaturer, så påverkar det inte gaspriserna nämnvärt. Ökadkraftproduktionfrånvindkraftverk med kombination av lägreförbrukningoch energibesparande åtgärder är ihållande och hjälper tillatthålla gaslagrenpå hög nivå med ca 60% av maxkapacitet.

Det är fortsatt oplanerade avbrott och underhåll från gasleveranser som kan påverka samt att prisfallet ökar efterfrågan inom industri- och kraftsektorerna.

 

Prisjusteringen införes i Prislista 4/2023 och gäller från den 1 mars 2023.

Företaget kommer att omvärdera prisbilden kontinuerligt.

 

Niclas Nilsson
General Manager
Forcit Sweden AB

niclas.nilsson@forcit.se