Justering av Sprängmedelspriser 14.11.2022

Information gällande Sprängmedelspriser

Priserna på naturgaser sjunker sakteliga. Detta beroende på ett flertal händelser som påverkar råvarupriserna på framför allt ammoniak och nitrater. Det är framför allt beroende på mindre förbrukning av naturgas i Europa samt för årstiden det milda klimatet. Vi har ett mildare klimat i Europa än vanligen vid denna tidpunkt.

Vindkraften producerar bra och bidrar också till att gaspriserna fortsätter att falla. Alla dessa händelser påverkar vilket har gjort att gaspriserna har gått ned. Om prisbilden är fortsatt stabil eller inte törs vi inte uttala oss om då det fortsatt är ett osäkert läge.

Vi har också en valutaeffekt med en svag valuta (SEK) gör att vi inte får full effekt på de råvaruprissänkningarna som nu skett under kort tid då transaktionerna oftast sker i dollars eller Euro.

Sammantagna händelser som är flera har bidragit till att energipriserna har sjunkit vilket i sin tur påverkar priserna på naturgas och framför allt på vår viktigaste råvara ammoniak. Ammoniakpriserna har sjunkit så vi justeras våra priser nedåt på Kemiitti 510 och Kemiitti 610 ut från våra stationer med –15 %. Prisjusteringen införes i Prislista 7/2022 och gäller från den 14 november 2022.

Vi ser dock farhågor på att priserna kommer att gå upp igen. Ett flertal händelser tyder på det.

Prisjusteringarna gäller från 2022-11-14 och införes i ny Prislista 7/2022.

 

Mvh,

Ari Kainulainen
VD Forcit Sweden AB

ari.kainulainen@forcit.se