Justering av Sprängmedelspriser 1.2.2023

Information gällande Sprängmedelspriser

Påverkan under senare period resulterar i lägre råvarupriser på framförallt ammoniak inom Europa och som i sin tur har effekt på lägre ammoniumnitratpriser. Sammantagna händelser ger en lägre kostnadsbild för den kommande perioden. Detta medför att vi har möjlighet att justera våra priser på Kemiitti 510 och Kemiitti 610 från våra råvarustationer med – 10 %. Vi har även möjlighet att sänka priset på Fordyn med -5%.

Övriga produkter är oförändrade.

Perioden framåt ser fortsatt försiktig positivt ut med hög import av LNG och fortsatt bra gaslagernivåer i Tyskland med minskad oron för brist. Andra positiva effekter är det mildavädret i Europa under de första vintermånaderna även om temperaturerna förväntas sjunka kommande period. Ökadkraftproduktionfrånvindkraftverk med kombination av lägreförbrukningoch energibesparande åtgärder hjälper tillatthålla gaslagrenpå hög nivå.

Det är fortsatt oplanerade avbrott och underhåll från gasleveranser som kan påverka, men gaslagren i Europa är fortsatt god med runt 72 % fulla vilket är över genomsnittet.

 

Prisjusteringen införes i Prislista 3/2023 och gäller från den 1 februari 2023.

Företaget kommer att omvärdera prisbilden kontinuerligt.

 

Niclas Nilsson
VD
Forcit Sweden AB

niclas.nilsson@forcit.se