Temporära förändringar i produktion på grund av tillgänglighet på råvaror

Betydande förändringar har skett i produktionskedjan för våra råvaror. Våra råvaruleverantörer för dynamit har ställts inför oöverstigliga utmaningar i sin produktion. Detta kommer att avsevärt påverka tillgången på råvaror för våra dynamitprodukter.

Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa kontinuiteten i vår produktion, men vi kan redan nu säga att delar av dynamitproduktion blir temporärt neddragna eller inställda i slutet av denna månad.

Vi arbetar nära våra leverantörer för att lösa den uppkomna situationen, samtidigt som vi letar efter alternativa leverantörer över hela världen. Vi samarbetar i tillägg med andra dynamittillverkare, och har därigenom säkrat leveranserna i stället för vår egen Fordyn under denna period.

Produktionen av Forprime är säkrad, vilket gör att vi kan garantera Forprime leveranser under perioden. I tillägg fokuserar vi nu på att använda alla kvarvarande råvaror för att producera mindre Fordyn-dimensioner vilka är svårare att ersätta på marknaden.

För de kunder som använder Fordyn-produkter som bottenladdning med Kemiitti (bulkemulsion) rekommenderar vi mikrokulor känsliggjord Kemix A-patroner som ersättningsprodukt. Serien av mikrokulor känsliggjord Kemix A-patroner har utökats för att täcka alla dimensioner upp till Ø 50 mm. I andra sprängningsapplikationer rekommenderar vi fortfarande användning av gassensibiliserade Kemix A-patroner (Ø 50–90 mm).

KEMIX A produktinformation och bruksanvisning hittar du på produktens websidor: KEMIX, KEMIX A

Du kan få mer information från våra försäljningskontakter: KONTAKT INFORMATION