FORDYN P

Fordyn P-dynamit är ett gelatinsprängämne som innehåller bland annat nitroglykol, ammoniumnitrat och pentrit. Fordyn P är lämplig för alla typer av sprängarbete under alla normala förhållanden. På grund av dess egenskaper används det särskilt vid undervattensbrytning, som bottenladdning vid dagbrytning och vid kanalbrytning. På grund av sin höga detonationshastighet är Fordyn P-patroner lämpliga detonatorer för…

RIOBOOSTER

RIOBOOSTER är sprängämnen med hög energi som är utformad för att producera detonationer med hög hastighet och högt detonationstryck, vilket säkerställer pålitlig initiering av explosiva ämnen (bulk och patron) som RIOFLEX, RIOMEX, RIOXAM och RIOGEL. RIOBOOSTERS har utformats för maximalt skydd av RIONEL:s icke-elektriska sprängkapslar. RIOBOOSTERS accepterar alla MAXAM RIONEL:s icke-elektriska sprängkapslar, RIOTRONIC:s elektroniska sprängkapslar…

PENO C

PENO C är ett högeffektivt, plastiskt sprängämne. PENO C lämpar sig framför allt för rivningssprängning av stål- och betongkonstruktioner. PENO C är ett plastiskt markeringsfärg för civilt bruk. Det innehåller cirka 85 % pentrit och ett internationellt godkänt markeringsfärg. Produkten är gulaktig och bevarar sin plastiska egenskap över ett stort temperaturintervall. PENO C lämpar sig…

KEMIX & KEMIX A RÖRLADDNINGAR

Kemix A- och Kemix-rörladdningar är emulsionsrörladdningar. Kemix-rörladdningar med en diameter på 17 mm tillverkas utan aluminium, men alla rörladdningar med en diameter större än denna innehåller aluminiumpulver som ökar explosionsenergin. Kemix och Kemix A-rörladdningar är avsedda för alla typer av bergbrytning där en exakt mängd sprängämne önskas i borrhålet. De är perfekta för silo- och…

KEMIX & KEMIX A PATRONER

Kemix A är ett patronerat emulsionssprängämne med aluminiumtillsats för ökad sprängkraft. På specialbeställning kan patronerna även fås utan aluminium, varvid produktnamnet är Kemix. Aluminiumfria Kemix-sprängämnen rekommenderas för gruvor där risk för antändning av svaveldamm föreligger. Kemix A-patroner kan användas för allehanda brytningsarbeten både som botten- och pipladdningar, och de lämpar sig utmärkt även för underjordsbrytning.…

FORPRIME 25

Forprime 25 är en klenhålsprimer som är avsedd för tunneldrift och annan underjordsbrytning tillsammans med bulksprängämnen. Forprime 25 används i regel vid ortdrivning som sprängkapselförstärkare för emulsionssprängämnen och ANFO, då man laddar med laddapparat. Produkten innehåller pentrit- och hexogenbaserad (PETN och RDX) blå massa. Den plastiska massan är i praktiken olöslig i vatten och den…

FORDYN

Fordyn-dynamit är ett gelatinsprängämne som innehåller bland annat nitroglykol och ammoniumnitrat. Fordyn är lämplig för alla typer av sprängarbete i alla normala förhållanden. På grund av sina egenskaper används den särskilt vid undervattenssprängning, som bottenladdning vid ovanjordssprängningar, kanalsprängning och sprängning inom bebyggda områden. På grund av sin höga detonationshastighet är Fordyn-patroner med Ø 43 mm…

F- & K-RÖRLADDNING

F- och K-rörladdningarna har en pulverliknande massa som innehåller nitroglykol och kiselgur och de är förpackade i polypropenrör. K-rörladdningar används för stenbrott och för andra ändamål som kräver precision och mycket lätt laddning. F-rörladdningens huvudsakliga användningsområde är vid slät- och precisionsbrytning, men den kan också användas vid ovanjords- och tunnelbrytningar som kräver precision och lätta…