FORDYN P

Fordyn P -dynamit är ett gelatinsprängämne som innehåller ammoniumnitrat, nitroglykol och PETN. Fordyn P är lämpligt för alla typer av sprängning i normala förhållanden. Dess egenskaper gör produkten till ett utmärkt val för i synnerhet undervattenssprängning och analiseringsapplikationer samt som basladdning ovan jord. Tack vare deras höga detonationshastighet kan Fordyn P-patroner användas som förstärkare för […]

Läs mer … from FORDYN P

RIOBOOSTER

RIOBOOSTER är sprängämnen med hög energi som är utformad för att producera detonationer med hög hastighet och högt detonationstryck, vilket säkerställer pålitlig initiering av explosiva ämnen (bulk och patron) som RIOFLEX, RIOMEX, RIOXAM och RIOGEL. RIOBOOSTERS har utformats för maximalt skydd av RIONEL:s icke-elektriska sprängkapslar. RIOBOOSTERS accepterar alla MAXAM RIONEL:s icke-elektriska sprängkapslar, RIOTRONIC:s elektroniska sprängkapslar […]

Läs mer … from RIOBOOSTER

PENO C

PENO C är ett högeffektivt plastiskt sprängämne för anläggningsarbeten. PENO C är särskilt lämpligt för användning vid rivningssprängning av stål- och betongkonstruktioner. Peno C är ett plastiskt sprängämne för anläggningsarbeten som innehåller cirka 85 % pentrit och en internationellt godkänd markeringsfärg. Produkten är gulaktig i färgen och förblir plastisk över ett brett temperaturintervall. PENO C passar […]

Läs mer … from PENO C

KEMIX & KEMIX A RÖRLADDNINGAR

Kemix A- och Kemix-rörladdningar är emulsionssprängämne insvept i förseglade plaströr. Kemix-rörladdningar med en diameter på 17 mm tillverkas utan aluminium, medan rörladdningar med större diameter också innehåller aluminiumpulver som ökar explosionsenergin. Kemix- och Kemix A-rörladdningar är lämpliga för alla typer av sprängning i stenbrott och gruvor där exakta sprängämnesmängder krävs för att säkerställa en lyckad sprängprocess. […]

Läs mer … from KEMIX & KEMIX A RÖRLADDNINGAR

KEMIX, KEMIX A & KEMIX A MP PATRONER

Kemix A och Kemix A MP -patroner är emulsionssprängämne innehållande aluminium inslaget i plastfilm.Aluminiumpulvret tillsätts för att öka explosionsenergin. Patroner som inte innehålleraluminiumpulver kan specialbeställas under produktnamnet Kemix. Kemix-patroner utan aluminium rekommenderas för användning i gruvor där risk för svaveldammsexplosioner föreligger. Kemix A-och Kemix A MP patroner är lämpliga för alla typer av sprängning. Patronerna […]

Läs mer … from KEMIX, KEMIX A & KEMIX A MP PATRONER

FORPRIME 25

Forprime 25 är en primer med liten diameter som huvudsakligen är avsedd för tunneldrift och andra underjordtillämpningar där bulksprängämnen används. Forprime 25 är en primer som vanligtvis används vid underjordsladdning för att tända bulkemulsioner och ANFO när en laddningsenhet används. Produkten innehåller pentrit- och en hexogenbaserad (PETN och RDX) blå massa. Denna praktiskt taget vattenolösliga […]

Läs mer … from FORPRIME 25

FORDYN

Fordyn-dynamit är ett gelatinsprängämne som innehåller nitroglykol och ammoniumnitrat. Fordyn är lämpligt för alla typer av sprängning i normala förhållanden. Fordyn-egenskaperna gör produkten särskilt lämplig som basladdning ovan jord, för undervattensladdning, kanalisering och för sprängning i befolkade områden. Patroner med en diameter över 43 mm är lämpliga som förstärkare för bulksprängämnen som ANFO och Kemiitti […]

Läs mer … from FORDYN

F- & K-RÖRLADDNING

F- och K-rörladdningarna består av ett pulversprängämne som innehåller nitroglykol och diatomit som förpackats i ett polypropenrör. K-rörladdningar är speciellt utformade för dimensionell brytning i stenbrott och andra tillämpningar som kräver mindre och kontrollerade laddningar. För F-rörladdningar är den primära tillämpningen slätsprängning och förspaltning ovan jord och i tunnelarbeten, men de kan också användas vid […]

Läs mer … from F- & K-RÖRLADDNING