KEMIITTI 810 OP

Kemiitti 810 OP är ett kemiskt sensibiliserat emulsionssprängämne. Produkten tillverkas emulsionsmatris på laddningsplatsen och pumpas genom en slang direkt in i borrhålet. I borrhålet sensibiliseras produkten till ett färdigt sprängämne inom 10–30 minuter efter laddning. Ammoniumnitratprills får inte blandas med K810 OP-produkten under laddning. Kemiitti 810 passar alla tillämpningar ovan jord, särskilt i verksamheter som […]

Läs mer … from KEMIITTI 810 OP

OFFSHORE KEMIITTI

OFFSHORE Kemiitti är ett aluminiserat klass 1.1-emulsionssprängämne avsett för undervattenssprängning av berg. Produkten pumpas in i borrhålet med hjälp av en skräddarsydd laddningsenhet. Offshore Kemiitti är väl lämpad för undervattenssprängning, särskilt vid tillämpningar som kräver hög pulverfaktor, en snabb laddningsprocess och en bulkprodukt som tål både vatten och hydrostatiskt tryck. Offshore Kemiitti levereras till kund […]

Läs mer … from OFFSHORE KEMIITTI

KEMIITTI 810 UG

Kemiitti 810 är ett kemiskt sensibiliserat emulsionssprängämne. Produkten tillverkas emulsionsmatris på laddningsplatsen och pumpas genom en slang direkt in i borrhålet. Produkten laddas genom att den pumpas in den i uppåtriktade, nedåtriktade och horisontella borrhål med hjälp av skräddarsydda laddningsenheter. Produkten sensibiliseras till ett färdigt sprängämne inom 10–30 minuter efter laddning. K810 UG passar alla […]

Läs mer … from KEMIITTI 810 UG

ANFO, ANFO 800, ANFO WR och ANFO UP-HOLE

ANFO-produkter bygger på en blandning av prillat ammoniumnitrat (AN) och brännolja (FO). ANFO blandat med särskilda tillsatser kan lämpa sig för tillämpningar där vattenbeständighet eller vidhäftning till uppåtgående hål krävs. ANFO är bulksprängämnen som används som pipladdning vid sprängning både ovan och under jord. Det finns fyra olika typer av ANFO som passar en mängd […]

Läs mer … from ANFO, ANFO 800, ANFO WR och ANFO UP-HOLE

KEMIITTI 610

Kemiitti 610 är ett kemiskt sensibiliserat emulsionssprängämne dopat med ammoniumnitratprills (0-40 %). Produkten är tillverkad av emulsionsmatris och pumpas genom en slang direkt in i borrhålet på plats. I borrhålet sensibiliseras produkten till ett färdigt sprängämne inom 10–30 minuter efter laddning. Kemiitti 610 passar alla tillämpningar ovan jord, särskilt i verksamheter som kräver snabb laddning […]

Läs mer … from KEMIITTI 610

KEMIITTI 510

Kemiitti 510 är ett emulsionssprängämne dopat med ammoniumnitratprills (0–30 %) som sensibiliseras kemiskt från emulsionsmatrisen vid laddningsstället. Produkten tillverkas av avancerade laddningsenheter som transporterar och blandar mellanledsprodukter på laddningsplatsen. När produkten har blandats pumpas den genom en slang direkt in i borrhålet där den sensibiliseras till ett färdigt sprängämne på 10–30 minuter från laddning. Kemiitti […]

Läs mer … from KEMIITTI 510