RIOCORD

RIOCORD är en flexibel pentylstubin med en kärna tillverkad av ett explosivt material (PETN). RIOCORD detonerar med en ungefärlig hastighet av 7 500 m/s. RIOCORD kan (när den används korrekt) initiera förpackade sprängämnen och RIOBOOSTER. RIOCORD kan också användas för att initiera icke-elektriska sprängkapslar eller med RIODELAY-mikrofördröjningsreläer. RIOCORD tillverkas i tre serier, tillåtet till damfarliga…

F-CORD 10

F-cord 10 är en böjbar, plastbeklädd detonerande stubin. Sprängämnet i stubinen är pentrit (PETN). Beklädnaden är PVC och i F-Cord 10T-stubinen används miljövänligare termoplast. Detonerande stubin används bl.a. vid stenbrott samt precisions- och slätbrytning, när man vill att flera hål skall detonera momentant. Ofta använder man vid sådana arbeten även så lätt laddning att detonationen…