RIOCORD

RIOCORD är en flexibel pentylstubin med en kärna tillverkad av ett explosivt material (PETN). RIOCORD detonerar med en ungefärlig hastighet av 7 500 m/s. RIOCORD kan (när den används korrekt) initiera förpackade sprängämnen och RIOBOOSTER. RIOCORD kan också användas för att initiera icke-elektriska sprängkapslar eller med RIODELAY-mikrofördröjningsreläer. RIOCORD tillverkas i tre serier, tillåtet till damfarliga […]

Läs mer … from RIOCORD

F-CORD 10

F-cord 10 är en böjbar, plastbeklädd detonerande stubin. Sprängämnet i stubinen är pentrit (PETN). Beklädnaden är PVC och i F-Cord 10T-stubinen används miljövänligare termoplast. Pentylstubin används vid både slät- och precisionssprängning när flera hål ska detoneras samtidigt. Vanligtvis inbegriper ovan nämnda arbeten laddningar som är så små att detonationens överföring och förlopp är osäkert utan […]

Läs mer … from F-CORD 10