Service

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom brytningsarbeten genom hela projektets livscykel, från planeringsfasen av arbetet till bortskaffande av oanvända sprängämnen.

Längs vägen kommer det att finnas lastningstjänst, grävning och sprängningsteknologi, lagring, transport och licensieringstjänster och ett brett utbud av utbildningstjänster.

Laddservice

Vi erbjuder laddservice som kan bokas från våra servicestationer över hela Sverige. Laddservice kan beställas på olika nivåer, alltid med hänsyn till dina behov.

Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till ditt projekt i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi känner också till de viktiga frågorna förknippade med tillståndshantering.

Teknisk service

Vi guidar dig som kund i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats. Få svar på dina frågor med ett telefonsamtal!

Lagring och licensiering

Vi erbjuder lagringstjänster på våra stationer för att förbättra säkerheten. Dessutom kan du genom oss hyra lager som är lämpliga för lagring och förvaring på plats genom oss.

Vi kan också ge stöd till dig i licensieringsprocesser för lager.

Utbildning och samverkan

Vi deltar aktivt i att utbilda såväl befintliga som nya människor inom branschen. Vi har också ett nära samarbete med olika utbildningsinstitutioner inom sprängämnen och sprängteknik. .

Hos oss kan du både fräscha upp dina befintliga kunskaper och lära dig nya saker!